Bra broar byggs med bra verktyg. Two Striper diamantinstrument!
Text | Text | Text |Reset Size

Two Striper KS för helkeramiska kronor

KS diamond instrumentsTwo Striper KS är speciellt utformade för preparation av helkeramiska kronor. De kom till som en lösning på problemet med "diken" vid preparationsgränsen, något som ställer till en hel del problem för tandteknikerna.

Med en rundad diamant kan du aldrig preparera djupare än halva instrumentets diameter, det minsta djupare och det blir ett "dike".

KS instrumenten ger alltid en plan skuldra, MEN med en rundning mot tanden så att ingen brottanvisning uppstår.

Formen har det konstiga men rättvisande namnet "rundad tvärhuggen", med andra ord tvärhuggen, men med en rundad kant.

Dessa är de mest populära instrument vi någonsin haft och de rekommenderas av många kursgivare och laboratorier.

Om du vill prova att använda Two Stripers kan detta vara ett av de bästa alternativen att starta med!

Inga diken - perfekta preparationer.

KS instrumenten löser problemet med "diken" vid preparations-gränsen. Preparationen blir rätt, i ett moment!

Detta är i stort sett den enda diamant vi säljer för preparation av helkeramer.

Copyright 2013-2023 Åhgrens Dental AB
All rights reserved
Privacy policy